2022 Mitsubishi Outlander

ยืนยันการเปิดตัว All-New Mitsubishi Outlander 2022 เจนเนอเรชั่นใหม่

เพียง 1 วัน ที่มีภาพหลุดถูกเผยแพร่ออกมา วันนี้ Mitsubishi ได้ปล่อยภาพทีเซอร์แรกของ All-New Outander เจนเนอเรชั่นใหม่ ตามออกมา พร้อมข้อมูลเบื้องต้นว่า Mitsubishi จะทำการเปิดตัว Outlander โฉมใหม่ ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเปอร์โตริโก ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า 2021 หลังจากนั้น ถึงจะเริ่มทำตลาดในประเทศอื่นๆที่เหลือ

Leave a Reply