Nissan และ Mitsubishi บรรลุข้อตกลงการสำรวจธุรกิจใหม่ของยานยนต์ยุคหน้า รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโดยใช้ยานยนไฟฟ้า

อ่านต่อ

ได้ผล! TOYOTA พลิกเกม ISUZU แม้ยอดขายรถกระบะปิกอัพทั้งตลาด ยังดิ่งเหวต่อเนื่อง

อ่านต่อ