Nissan ร่วมกับ PEA สนับสนุนการให้บริการอัดประจุไฟฟ้าแก่ผู้ใช้รถยนต์ EV ภายใต้โครงการ PEA Volta Verse

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (11 กรกฎาคม 2565) – นิสสัน ประเทศไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และบริษัทรถยนต์ชั้นนำ ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและการพัฒนาระบบบริการด้านการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้โครงการ PEA Volta Verse

ความร่วมมือดังกล่าวสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศน์ของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ แอปพลิเคชันและสถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า “ในฐานะที่นิสสัน เป็นผู้บุกเบิกด้านรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของนิสสันต่อความยั่งยืนของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เราพร้อมให้ความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน” นายมาซาโอะ สึสึมิ รองประธานสายงานการตลาดและการขาย บริการหลังการขาย และพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าว

พิธีลงนามความร่วมมือจัดขึ้นที่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยในงานนิสสันได้จัดแสดงแนวคิด Nissan Energy Share หรือการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานเคลื่อนที่เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับที่อยู่อาศัย ด้วยการสาธิตสมรรถนะในการจัดการพลังงานอันเป็นนวัตกรรมของรถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานแบบเคลื่อนที่เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนและช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

การลงนามความร่วมมือนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือและความทุ่มเทของนิสสันในการยกระดับการนำรถยนต์ไฟฟ้า เข้ามาใช้ในประเทศไทย นอกจากนี้ นิสสัน ขยายโครงการ Blue Switch ในประเทศไทยโดยร่วมจัดการปัญหาทางสังคมผ่านการใช้ประโยชน์จากความสามารถของรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นได้มากกว่ายานพาหนะ และส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือชุมชน ทั้งในด้านการบรรเทาภัยพิบัติ และการจัดการพลังงาน