Nissan ส่งมอบ Navara กระบะกล้าเพื่อคนแกร่ง สนับสนุนภารกิจ ‘ทีมเหยี่ยวไฟ’ พิชิตไฟป่า

เชียงใหม่, ประเทศไทย – นิสสัน ประเทศไทย ส่งมอบนิสสัน นาวารา PRO-4X กระบะกล้าเพื่อคนแกร่ง พร้อมเครื่องเป่าลมแบตเตอรี่ อุปกรณ์สำหรับดับ และไล่ไฟป่า ให้แก่ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้ในภารกิจดับไฟป่าให้เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยขึ้น มุ่งรักษาทรัพยากรป่าและบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ ภายใต้ภารกิจพิเศษ “NISSAN NAVARA PRO-4X FIRE RESCUE TEAM กล้า…เพื่อคนแกร่ง” ซึ่งพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดียิ่งขึ้น