Home ยี่ห้อรถยนต์ Toyota เผยภาพหลุด 2021 Toyota Fortuner TRD Sportivo ใหม่ ก่อนเปิดตัวในอินโดนีเซียเร็วๆนี้

เผยภาพหลุด 2021 Toyota Fortuner TRD Sportivo ใหม่ ก่อนเปิดตัวในอินโดนีเซียเร็วๆนี้

อินโดนีเซียเป็นฐานการผลิตอีกแห่งหนึ่งของ Toyota ในภูมิภาคอาเซียน และ Toyota Fortuner ก็มีการผลิตที่นั่นด้วยเข่นกัน การที่มีภาพหลุดของรถยนต์รุ่นใหม่ของ Toyota ถูกเผยแพร่ออกมาก่อนเมืองไทย จึงไม่ใช่เรื่องแปลก และนี่ก็คือภาพของ Toyota Fortuner TRD Sportivo โฉมใหม่ ที่เริ่มมีการเผยแพร่ออกมาในช่วงนี้

NO COMMENTS