Foton Motor Group

ไทยเนื้อหอม! 3 พันธมิตร ตั้งโรงงานผลิตรถบรรทุก Foton ดันไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ส่งขายเอเชียโอเชียเนียด้วย

อ่านต่อ
Foton TM iBlue 45

“ทีพีไอ โพลีน” เลือกใช้ รถบรรทุกไฟฟ้า Foton รุ่น TM iBlue 45 เสริมทัพยานยนต์ สานนโยบายลดก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Zero Carbon)

อ่านต่อ