สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จับมือ เมืองชางวอน เกาหลีใต้ พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าระหว่างสองประเทศ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย นำโดย คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมฯ เเละ คุณลี ดงรัก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานสนับสนุนอุตสาหกรรมเมืองชางวอน ประเทศเกาหลีใต้ ผนึกกำลัง 2 องค์กรชั้นนำจับมือร่วม ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเเละ เมืองชางวอน มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเเละอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หวังยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมดังกล่าวในอนาคต ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเเข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมั่นคงเเละยั่งยืน

โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีจุดประสงค์ความร่วมมือหลัก ดังต่อไปนี้ ได้เเก่

  1. เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือและมุ่งพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างกัน รวมไปถึงการจับคู่ทางธุรกิจ ความร่วมมือในการจัดงานอีเวนต์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างทั้ง 2 ประเทศ
  2. สนับสนุนเครือข่ายนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ และเพื่อขยายการลงทุนระหว่างทั้ง 2 ประเทศ โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ หน่วยงานด้านอุตสาหกรรม และหน่วยงานด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  3. แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 2 หน่วยงาน ในเวลาและวาระที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจอันเป็นประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่าย

สำหรับรายละเอียดของความร่วมมือระหว่างกันจะรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและโอกาสทางเศรษฐกิจตลอดจนการค้าและขั้นตอนการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ , การสนับสนุนองค์กรต่างๆ รวมถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และ ธุรกิจสตาร์ท อัพ (Start-Up ) ทั้งในประเทศไทยและเกาหลีใต้ให้ขยายสู่สากล ผ่านการทำธุรกิจร่วมกัน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้เอื้อต่อการลงทุน

ซึ่ง คุณลี ดงรัก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานสนับสนุนอุตสาหกรรมเมืองชางวอน ประเทศเกาหลีใต้ เผยว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีกรอบความร่วมมือกับองค์กรด้านยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำในประเทศไทย อย่างสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เเละเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะนำมาสู่การเปลี่ยนเเปลงครั้งสำคัญ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ทั้งในด้านการพัฒนาเเละการเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในด้านเทคโนโลยีเเละบุคลากรระหว่างประเทศ เพื่อการเติบโตอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าระหว่างประเทศในอนาคต”

ด้านคุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือในการลงนาม MOU ครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกโครงการตามพันธกิจหลักของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าด้านการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ในฐานะองค์กรสำคัญที่มีสมาชิกองค์กร ประกอบไปด้วยภาคเอกชน นักวิชาการเเละภาครัฐ พร้อมให้ความร่วมมือเพื่อนำมาสู่การเปลี่ยนเเปลง เเละพร้อมผลักดัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการพัฒนาบุคลากรเเละเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้กับประเทศไทยได้ในอนาคต โดยผ่านการเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ กับเมืองชางวอน ประเทศเกาหลีใต้”

โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้จะมีผลตั้งเเต่วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป