พิธีมอบรางวัลผู้ชนะ ในโครงการเเข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดเเปลง เพื่อธุรกิจแห่งอนาคต

ตามที่สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยจัดทำโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต (EVAT x EGAT Electric Motorcycle Conversion Contest for Business Opportunity) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ของภาคประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาถึงบทบาทของยานยนต์ไฟฟ้าที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ วางรากฐานและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในประเทศโดยคนไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 3) เพื่อสร้างโมเดลทางธุรกิจและอาชีพใหม่ด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในประเทศไทย ในการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภทสถาบันการศึกษาและประเภทประชาชนทั่วไป ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษาให้ความสนใจกว่า 80 แห่งทั่วประเทศไทย และมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 100 ทีม ทางสมาคมฯ โดยมีกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี และมีผู้สนับสนุนการจัดงานเเข่งขันดังกล่าวได้เเก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงอุตสาหกรรม การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ประเทศไทย บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จํากัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัททรู คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยการเเข่งขันได้สิ้นสุดลงวันที่ 3 เมษายน 2565 ทีมที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 7 รางวัลโดยเเบ่งเป็น

กลุ่มที่ 1 ผู้ได้รับรางวัลจากประเภทกลุ่มสถาบันการศึกษา ทั้งหมด 3 รางวัล ได้เเก่ทีม E-TECH-Motorcycle 2021 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาพร้อมเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เเก่ทีมวิทยาลัยเทคนิคตราด ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท เเละรองชนะเลิศอันดับสองได้เเก่ทีม BB5 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบังได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

ส่วนกลุ่มที่ 2 ผู้ได้รับรางวัลประเภทกลุ่มประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศในกลุ่มนี้คือทีม Itimgarage X Crafting lab ได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีม โมโตอีวี ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท เเละรองชนะเลิศอันดับสองได้เเก่ทีม Pari automotive ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษรางวัลขวัญใจมหาชน ได้เเก่ทีม E-TECH-Motorcycle 2021 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้รับถ้วยรางวัลจากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

กำหนดการพิธีมอบถ้วยรางวัล
โครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต
(EVAT x EGAT Electric Motorcycle Conversion Contest for Business Opportunity)
วันที่ 5 กรกฏาคม 2565 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

13:30-14:00 น. ลงทะเบียน
14:00-14:10 น. กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และสรุปผลการดำเนินโครงการฯ
โดย คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
14:10-14:15 น. กล่าวแสดงเจตจำนงสนับสนุนการจัดโครงการ
โดย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
14:15-14:20น. กล่าวแสดงความยินดี และมอบรางวัล
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
14:20-14:25 น. เริ่มพิธีมอบถ้วยรางวัล
ทีม S07 ชื่อทีม E-TECH E-Motorcycle 2021
ทีม G02 ชื่อทีม Itimgarage X Crafting lab
14:25-14:30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม