ยอดขายรถยนต์ล่าสุด เดือนกรกฎาคม 2564/2021 และ 7 เดือนแรกของปี

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ชะลอตัวทุกเซ็กเมนท์ โดยมียอดขายรวมทั้งสิ้น 52,442 คัน ลดลง 11.6%ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 16,689 คัน ลดลง 9.8% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 35,753 คัน ลดลง 12.4% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 27,816 คัน ลดลง 15%

 • ประเด็นสำคัญ

    ตลาดรถยนต์เดือนกรกฎาคม 2564 มีปริมาณการขาย 52,442 คัน ลดลง 11.6% โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 9.8% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 12.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากความวิตกกังวลต่อภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกที่ 3 และ 4 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา และการระบาดของสายพันธุ์ Delta ที่แพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิม ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงมีมาตรการขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจากเดิมจาก 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต การดำเนินธุรกิจของประชาชน และมีส่วนทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชะลอการตัดสินใจซื้อสิ้นค้าทุกประเภทที่ยังไม่ความจำเป็น

      ตลาดรถยนต์ในเดือนสิงหาคมมีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากความกังวลต่อการระบาดของไวรัส COVID-19 ในระลอกที่ 4 รวมทั้งการออกมาตรการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวในช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น. เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ต้องชะลอ หรือเลื่อนกำหนดการออกไป รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพน้อยลง และการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ล่าช้าส่งผลให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยชะลอตัว และขาดแรงกระตุ้นในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวม และทำให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดียังมีความหวังว่าสถานการณ์ต่างๆ จะฟื้นตัวดีขึ้นจากความพยายามของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในอนาคตอันสั้น

 • ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกรกฎาคม 2564
 • ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 52,442 คัน ลดลง 11.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      17,040 คัน      ลดลง         2.9%         ส่วนแบ่งตลาด 32.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           13,680 คัน      ลดลง        11.6%         ส่วนแบ่งตลาด 26.1%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า      6,958 คัน       เพิ่มขึ้น      15.3%       ส่วนแบ่งตลาด 13.3%

 • ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 16,689 คัน ลดลง 9.8%

อันดับที่ 1 ฮอนด้า       6,065 คัน       เพิ่มขึ้น      16.3%         ส่วนแบ่งตลาด 36.3% อันดับที่ 2 โตโยต้า   4,467 คัน       ลดลง       11.4%         ส่วนแบ่งตลาด 26.8%

อันดับที่ 3 มาสด้า       1,278 คัน       ลดลง       32.9%         ส่วนแบ่งตลาด  7.7%

 • ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 35,753 คัน ลดลง 12.4%

อันดับที่ 1 อีซูซุ                    13,680 คัน      ลดลง       11.6%        ส่วนแบ่งตลาด 38.3%
 
อันดับที่ 2 โตโยต้า     12,565 คัน      เพิ่มขึ้น       0.4%        ส่วนแบ่งตลาด 35.1%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        2,121 คัน       ลดลง        8.4%        ส่วนแบ่งตลาด  5.9%

 • ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*)

ปริมาณการขาย 27,816 คัน ลดลง 15%

อันดับที่ 1 อีซูซุ           12,401 คัน      ลดลง     13.4%           ส่วนแบ่งตลาด 44.6%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      10,563 คัน      เพิ่มขึ้น     1.3%           ส่วนแบ่งตลาด 38.0%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        2,121 คัน       ลดลง      8.4%           ส่วนแบ่งตลาด  7.6%

                               *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 2,695 คัน

โตโยต้า 1,103 คัน – อีซูซุ 943 คัน – มิตซูบิชิ 394 คัน – ฟอร์ด 229  คัน – นิสสัน 26 คัน

 •  ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 25,121 คัน ลดลง 15.5%

อันดับที่ 1 อีซูซุ                    11,458 คัน      ลดลง       17.0%        ส่วนแบ่งตลาด 45.6%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      9,460 คัน       ลดลง        0.2%        ส่วนแบ่งตลาด 37.7%

                   อันดับที่ 3 ฟอร์ด        1,892 คัน       เพิ่มขึ้น      0.1%         ส่วนแบ่งตลาด  7.5%              

 • สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2564
 • ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 425,633 คัน เพิ่มขึ้น 9.7%                           

อันดับที่ 1 โตโยต้า      134,225 คัน     เพิ่มขึ้น       20.1%      ส่วนแบ่งตลาด 31.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          106,845 คัน     เพิ่มขึ้น       16.7%       ส่วนแบ่งตลาด 25.1%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า      49,673 คัน     เพิ่มขึ้น         4.9%      ส่วนแบ่งตลาด 11.7%

 • ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 137,040 คัน ลดลง 0.9%                                

อันดับที่ 1 ฮอนด้า      42,651 คัน     เพิ่มขึ้น       7.3%        ส่วนแบ่งตลาด 31.1%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      34,170 คัน     ลดลง        2.3%        ส่วนแบ่งตลาด 24.9%

อันดับที่ 3 นิสสัน        12,546 คัน     ลดลง       15.1%        ส่วนแบ่งตลาด  9.2%

 • ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 288,593 คัน เพิ่มขึ้น 15.6%                           

อันดับที่ 1 อีซูซุ                    106,845 คัน     เพิ่มขึ้น     16.7%        ส่วนแบ่งตลาด 37.0%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      99,981 คัน     เพิ่มขึ้น     30.2%        ส่วนแบ่งตลาด 34.6%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        18,417 คัน     เพิ่มขึ้น     33.1%        ส่วนแบ่งตลาด  6.4%

 • ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*)

ปริมาณการขาย 224,750 คัน เพิ่มขึ้น 12.9%                           

อันดับที่ 1 อีซูซุ           97,422 คัน      เพิ่มขึ้น      31.3%       ส่วนแบ่งตลาด 43.3%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      84,704 คัน      เพิ่มขึ้น      22.0%       ส่วนแบ่งตลาด 37.7%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        18,417 คัน      เพิ่มขึ้น      38.6%       ส่วนแบ่งตลาด  8.2%

                               *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 30,637 คัน

โตโยต้า 13,411 คัน – อีซูซุ 10,335 คัน – มิตซูบิชิ 3,926 คัน – ฟอร์ด 3,926 คัน – นิสสัน 199 คัน

 •  ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 194,114 คัน เพิ่มขึ้น 8.4%

อันดับที่ 1 อีซูซุ                    87,087 คัน      เพิ่มขึ้น        7.0%       ส่วนแบ่งตลาด 44.9%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      71,293 คัน      เพิ่มขึ้น      20.6%       ส่วนแบ่งตลาด 36.7%

                   อันดับที่ 3 ฟอร์ด        15,652 คัน      เพิ่มขึ้น      38.4%       ส่วนแบ่งตลาด  8.1%  

NEWSPAPER (TOTAL MARKET SALES BY SEGMENT)
 
TOTAL CAR SALES In Jul
 Jul-21Jul-20Y-O-YShare’21 Acc.’20 Acc.Y-O-YShare
Toyota17,04017,553-2.9%32.5%134,225111,775+20.1%31.5%
Isuzu13,68015,477-11.6%26.1%106,84591,531+16.7%25.1%
Honda6,9586,034+15.3%13.3%49,67347,360+4.9%11.7%
Mitsubishi3,2054,920-34.9%6.1%26,73330,682-12.9%6.3%
Mazda2,1123,040-30.5%4.0%21,02018,448+13.9%4.9%
Nissan1,7514,000-56.2%3.3%17,77825,502-30.3%4.2%
Suzuki1,4022,065-32.1%2.7%12,04713,154-8.4%2.8%
Hino1,045813+28.5%2.0%7,5285,006+50.4%1.8%
Subaru14638+284.2%0.3%1,737577+201.0%0.4%
Total Japanese makes47,33953,940-12.2%90.3%377,586344,035+9.8%88.7%
 Jul-21Jul-20Y-O-YShare’21 Acc.’20 Acc.Y-O-YShare
MG2,2462,312-2.9%4.3%16,64913,214+26.0%3.9%
Ford2,1242,323-8.6%4.1%18,45413,857+33.2%4.3%
GWM32000.6%32000.1%
Hyundai226308-26.6%0.4%1,3681,383-1.1%0.3%
Porsche12149+146.9%0.2%890397+124.2%0.2%
Kia16120-86.7%0.0%987569+73.5%0.2%
Peugeot1335-62.9%0.0%223169+32.0%0.1%
Chevrolet0201-100.0%0.0%05,236-100.0%0.0%
TATA018-100.0%0.0%69151-54.3%0.0%
Proton000.0%02-100.0%0.0%
Daewoo000.0%07-100.0%0.0%
Benz000.0%000.0%
B.M.W.000.0%000.0%
Volvo000.0%000.0%
Other makers3729+27.6%0.1%9,0878,955+1.5%2.1%
Total52,44259,335-11.6%100.0%425,633387,975+9.7%100.0%
PASSENGER CAR SALESIn Jul
 Jul-21Jul-20Y-O-YShare’21 Acc.’20 Acc.Y-O-YShare
Toyota4,4675,042-11.4%26.8%34,17034,968-2.3%24.9%
Honda6,0655,217+16.3%36.3%42,65139,735+7.3%31.1%
Mazda1,2781,905-32.9%7.7%12,17412,510-2.7%8.9%
Nissan1,2522,136-41.4%7.5%12,54614,777-15.1%9.2%
Mitsubishi1,2051,820-33.8%7.2%10,16712,166-16.4%7.4%
Suzuki1,1601,898-38.9%7.0%10,47011,681-10.4%7.6%
Subaru01-100.0%0.0%1222-45.5%0.0%
Total Japanese makes15,42718,019-14.4%92.4%122,190125,859-2.9%89.2%
 Jul-21Jul-20Y-O-YShare’21 Acc.’20 Acc.Y-O-YShare
MG1,119299+274.2%6.7%4,0252,533+58.9%2.9%
Porsche12149+146.9%0.7%890397+124.2%0.6%
Kia15115-87.0%0.1%963542+77.7%0.7%
Other makers411-63.6%0.0%8,9338,896+0.4%6.5%
Ford37-57.1%0.0%3723+60.9%0.0%
Hyundai000.0%200.0%
Proton000.0%02-100.0%0.0%
Peugeot000.0%000.0%
Benz000.0%000.0%
B.M.W.000.0%000.0%
Volvo000.0%000.0%
Total16,68918,500-9.8%100.0%137,040138,252-0.9%100.0%
COMMERCIAL VEHICLE SALES In Jul
 Jul-21Jul-20Y-O-YShare’21 Acc.’20 Acc.Y-O-YShare
Isuzu13,68015,477-11.6%38.3%106,84591,531+16.7%37.0%
Toyota12,56512,511+0.4%35.1%99,98176,807+30.2%34.6%
Ford2,1212,316-8.4%5.9%18,41713,834+33.1%6.4%
Mitsubishi2,0003,100-35.5%5.6%16,56618,516-10.5%5.7%
MG1,1272,013-44.0%3.2%12,62410,681+18.2%4.4%
Hino1,045813+28.5%2.9%7,5285,006+50.4%2.6%
Honda893817+9.3%2.5%7,0227,625-7.9%2.4%
Mazda8341,135-26.5%2.3%8,8465,938+49.0%3.1%
Nissan4991,864-73.2%1.4%5,23210,725-51.2%1.8%
GWM32000.9%32000.1%
Suzuki242167+44.9%0.7%1,5771,473+7.1%0.5%
Hyundai226308-26.6%0.6%1,3661,383-1.2%0.5%
Subaru14637+294.6%0.4%1,725555+210.8%0.6%
Other makers4118+127.8%0.1%22866+245.5%0.1%
Peugeot1335-62.9%0.0%223169+32.0%0.1%
Kia15-80.0%0.0%2427-11.1%0.0%
Chevrolet0201-100.0%0.0%05,236-100.0%0.0%
TATA018-100.0%0.0%69151-54.3%0.0%
Benz000.0%000.0%
Total35,75340,835-12.4%100.0%288,593249,723+15.6%100.0%
ONE-TON PICKUP SALESIn Jul
 Jul-21Jul-20Y-O-YShare’21 Acc.’20 Acc.Y-O-YShare
Isuzu12,40114,317-13.4%44.6%97,42284,890+14.8%43.3%
Toyota10,56310,423+1.3%38.0%84,70466,688+27.0%37.7%
Ford2,1212,316-8.4%7.6%18,41713,834+33.1%8.2%
Mitsubishi1,9793,100-36.2%7.1%16,20318,516-12.5%7.2%
Nissan3761,581-76.2%1.4%4,2869,386-54.3%1.9%
MG296682-56.6%1.1%2,9482,161+0.0%1.3%
Mazda8082-2.4%0.3%748879-14.9%0.3%
Chevrolet0193-100.0%0.0%02,651-100.0%0.0%
TATA013-100.0%0.0%22111-80.2%0.0%
Total27,81632,707-15.0%100.0%224,750199,116+12.9%100.0%
Remark:  PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALESIn Jul
 Jul-21Jul-20Y-O-YShare’21 Acc.’20 Acc.Y-O-YShare
Isuzu11,45813,800-17.0%45.6%87,08781,425+7.0%44.9%
Toyota9,4609,479-0.2%37.7%71,29359,101+20.6%36.7%
Ford1,8921,891+0.1%7.5%15,65211,311+38.4%8.1%
Mitsubishi1,5852,241-29.3%6.3%12,27713,839-11.3%6.3%
Nissan3501,346-74.0%1.4%4,0878,319-50.9%2.1%
MG296682-56.6%1.2%2,9482,161+36.4%1.5%
Mazda8082-2.4%0.3%748879-14.9%0.4%
Chevrolet0186-100.0%0.0%02,006-100.0%0.0%
TATA013-100.0%0.0%22111-80.2%0.0%
Total25,12129,720-15.5%100.0%194,114179,152+8.4%100.0%
PPV SALES In Jul
 Jul-21Jul-20Y-O-YShare’21 Acc.’20 Acc.Y-O-YShare
Toyota1,103944+16.8%40.9%13,4117,587+76.8%43.8%
Isuzu943517+82.4%35.0%10,3353,465+198.3%33.7%
Mitsubishi394859-54.1%14.6%3,9264,677-16.1%12.8%
Ford229425-46.1%8.5%2,7652,523+9.6%9.0%
Nissan26235-88.9%1.0%1991,067-81.3%0.6%
Chevrolet07-100.0%0.0%0645-100.0%0.0%
Total2,6952,987-9.8%100.0%30,63619,964+53.5%100.0%