Toyota Isuzu Honda นำ! ยอดขายตลาดรถยนต์ในไทย ครึ่งแรกของปี 2564/2021

มร.ยามาชิตะ กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในระลอกล่าสุดที่มีความรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ได้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม และส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เรายังคงมุ่งหวังว่าสถานการณ์ต่างๆจะฟื้นตัวดีขึ้น จากความพยายามของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับแผนการฉีดวัคซีนสำหรับคนไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม”

มร.ยามาชิตะ กล่าวต่อไปว่า “แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยจะยังคงได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 แต่บรรดาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั้งหลาย ก็ได้มีความพยายามในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆในเชิงรุก เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายรถยนต์จากงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 ที่ผ่านมา ตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้มีส่วนช่วยคลายความวิตกกังวลของผู้บริโภคและกระตุ้นให้เกิดใช้จับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ส่งผลให้ตัวเลขยอดขายตลาดรวมในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 373,191 คัน เพิ่มขึ้น 13.6% จากยอดขายในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว”

สถิติการขายรถยนต์ในประเทศ ม.ค. – มิ.ย. 2564ยอดขายปี 2564เปลี่ยนแปลง
เทียบกับปี 2563
 ปริมาณการขายรวม373,191 คัน    +13.6 %
 รถยนต์นั่ง120,351 คัน    + 0.5 %
 รถเพื่อการพาณิชย์252,840 คัน    + 21.0 %
 รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)196,934 คัน    + 18.3 %
 รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)168,993 คัน   + 13.1%

            “สำหรับผลการดำเนินงานของโตโยต้าในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มียอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้น 24.4% หรือ คิดเป็นจำนวน 117,185 คัน ซึ่งถือได้ว่าดีกว่าอัตราการฟื้นตัวของตลาด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะเผชิญกับความยากลำบากมากมายในปีที่ผ่านมา แต่ยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 หรือเท่ากับ 31.4% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากตัวเลข 28.7% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว สืบเนื่องจากกลยุทธ์การขายแบบใหม่ของเรา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งรวมถึงการเสริมความเข้มแข็งในส่วนกลยุทธ์การขายบนช่องทางออนไลน์และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความพยายามในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆของเราในช่วงแรกของปีนี้

สถิติการขายรถยนต์ของโตโยต้า ม.ค. – มิ.ย. 2564ยอดขายปี 2564เปลี่ยนแปลงเทียบกับปี 2563ส่วนแบ่งตลาด
 ปริมาณการขายรวม117,185 คัน   + 24.4 %31.4 %
 รถยนต์นั่ง29,703 คัน   – 0.7 %24.7 %
 รถเพื่อการพาณิชย์87,482 คัน   + 36.1 %34.6 %
 รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)74,141 คัน   + 31.8 %37.6 %
 รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)61,833 คัน   + 24.6 %36.6 %

สำหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ของปี 2564 มร.ยามาชิตะคาดการณ์ว่า “มีหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางของตลาดรถยนต์ในปีนี้ อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกล่าสุด การเข้าถึงวัคซีนของประชาชน รวมถึงแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ตลอดจนการสนับสนุน จากองค์กรเอกชนทุกภาคส่วนที่ผนึกกำลังในการร่วมคลี่คลายสถานการณ์ เรามีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังนี้ จะสามารถฟื้นตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้นเราจึงคาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์ในปี 2564 จะอยู่ที่ 800,000 คัน เพิ่มขึ้น  1 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา”

ประมาณการยอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2564ยอดขาย
ประมาณการปี 2564
เปลี่ยนแปลง
เทียบกับปี 2563
 ปริมาณการขายรวม800,000 คัน    +  1 %
 รถยนต์นั่ง271,000 คัน    – 1.4 %
 รถเพื่อการพาณิชย์529,000 คัน    + 2.3 %

มร.ยามาชิตะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับโตโยต้า เรามีเป้าหมายการขายในปี 2564 อยู่ที่ 260,000 คัน หรือคิดเป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้น 6.4 % จากปีที่ผ่านมา คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดที่ 32.5% แม้ว่าเราจะเผชิญปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19  แต่เรายังคงเชื่อมั่นว่า จากความพยายามของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขายบนช่องทางออนไลน์ แพ็คเกจการให้บริการที่ทำให้ลูกค้าสามารถ “เป็นเจ้าของรถยนต์ได้ง่ายขึ้น”และมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าในเรื่องการดูแลสุขอนามัย ทั้งในโชว์รูมและศูนย์บริการ รวมทั้งการให้บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถยนต์ ตลอดจนความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ จะมีส่วนช่วยให้เราได้รับความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากลูกค้าเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายของเราได้เป็นผลสำเร็จ”

ประมาณการขายรถยนต์ของโตโยต้าในปี 2564ยอดขาย
ประมาณการปี 2564
เปลี่ยนแปลงเทียบกับปี 2563ส่วนแบ่งตลาด
 ปริมาณการขายรวม260,000 คัน     + 6.4 %32.5 %
 รถยนต์นั่ง  67,000 คัน     -1.7% %24.7 %
 รถเพื่อการพาณิชย์193,000 คัน     + 9.6 %36.5 %
 รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)166,800 คัน     + 11.5 %40.2 %
 รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)142,000 คัน     + 9.3 %39.6 %

สำหรับปริมาณการส่งออกของโตโยต้าในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 บริษัทฯได้ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปจำนวน 141,909 คัน เพิ่มขึ้น 46% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  โดยมียอดการผลิตสำหรับการขายภายในประเทศและการส่งออกมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 258,365 คัน เพิ่มขึ้น 50% จากปีที่แล้ว

ปริมาณการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปและการผลิตของโตโยต้า ม.ค. – มิ.ย. ปี 2564ปริมาณปี 2564เปลี่ยนแปลง
เทียบกับปี 2563
 ปริมาณการส่งออก141,909 คัน    + 46%
 ยอดผลิตรวมทั้งส่งออกและการขายในประเทศ258,365 คัน+ 50%

ทั้งนี้สำหรับเป้าหมายการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของโตโยต้าในปีนี้ คาดการณ์ว่าปริมาณการส่งออกจะอยู่ที่ 322,000 คัน เพิ่มขึ้น 50 % จากปีที่แล้ว จากสัญญาณการฟื้นตัวในตลาดต่างประเทศ ด้วยปัจจัยต่างๆ อาทิ เช่น อัตราการลดลงของผู้ป่วยโควิด-19 ความคืบหน้าของแผนการฉีดวัคซีน และแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในประเทศต่างๆ

ส่วนในด้านการผลิตนั้น มองว่ามีแนวโน้มดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า จากความต้องการของลูกค้าในตลาดต่างประเทศซึ่งมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้น ดังนั้นปริมาณการผลิตรถยนต์ของโตโยต้าในปี 2564 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 580,000 คัน หรือเพิ่มขึ้น 31 % จากปีที่แล้ว ซึ่งการคาดการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการขายของทั้งในประเทศและส่งออก

เป้าหมายการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปและการผลิตของโตโยต้าปี 2564ปริมาณปี 2564 เปลี่ยนแปลง 
เทียบกับปี 2563
 ปริมาณการส่งออก322,000 คัน     + 50 %
 ยอดผลิตรวมทั้งส่งออกและการขายในประเทศ580,000 คัน+ 31 %

มร.ยามาชิตะ ยังได้กล่าวอีกด้วยว่า ” ภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย  โตโยต้ายังคงเดินหน้าสนับสนุนและเคียงข้างสังคมไทยให้ก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน ผ่านโครงการ ‘Toyota Stay with You’ ซึ่งเราได้ส่งมอบรถยนต์โตโยต้าให้กับกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ระหว่างการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯได้ร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ เราได้ให้บริการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในรถยนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่ลูกค้ารถยนต์ทุกยี่ห้อไปแล้วกว่า1,300,000 คัน จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ เรายังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความใส่ใจสูงสุดในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด อีกทั้งเราได้มีการว่าจ้างพนักงานในส่วนของสายงานการผลิตเพิ่มมากกว่า 400 อัตรา เพื่อกระตุ้นการจ้างงานในตลาดแรงงานไทยในปัจจุบัน รวมทั้งยังมีแผนที่จะจ้างงานเพิ่มในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของเราที่จะมีส่วนช่วยบรรเทาสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ และเรายังคาดหวังว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอนาคต”

มร.ยามาชิตะ กล่าวปิดท้ายว่า “เราขอแสดงความขอบคุณต่อภาครัฐ และลูกค้าทุกท่านตลอดจนผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน สำหรับการสนับสนุนที่ท่านได้กรุณามอบให้กับพวกเรามาโดยตลอด แม้ในช่วงเวลาอันยากลำบากเช่นนี้ก็ตาม เรายังคงยืนหยัดเดินหน้าตามแนวทางสากลของโตโยต้าในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของการผลิตและส่งออกรถยนต์ในระดับภูมิภาค ตลอดจนเดินหน้าสร้างความเจริญเติบโตให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อคนไทย”

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมิถุนายน 2564

1.     ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 64,974 คัน เพิ่มขึ้น 11.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า22,337 คันเพิ่มขึ้น 67.1%ส่วนแบ่งตลาด 34.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ14,098 คันลดลง 15.4%ส่วนแบ่งตลาด 21.7%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า7,339 คันเพิ่มขึ้น 26.1%ส่วนแบ่งตลาด 11.3%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 22,538 คัน เพิ่มขึ้น 8.3% 

อันดับที่ 1 ฮอนด้า6,422 คันเพิ่มขึ้น 33.3%ส่วนแบ่งตลาด 28.5%
อันดับที่ 2 โตโยต้า5,414 คันลดลง 12.7%ส่วนแบ่งตลาด 24.0%
อันดับที่ 3 มาสด้า1,821 คันเพิ่มขึ้น 30.1%ส่วนแบ่งตลาด 8.1%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 42,436 คัน เพิ่มขึ้น 13.8% 

อันดับที่ 1 โตโยต้า16,923 คันเพิ่มขึ้น 97.6%ส่วนแบ่งตลาด 39.9%
อันดับที่ 2 อีซูซุ14,098 คันลดลง 15.4%ส่วนแบ่งตลาด 33.2%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด2,721 คันเพิ่มขึ้น 57.6%ส่วนแบ่งตลาด 6.4%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 33,169 คัน เพิ่มขึ้น 12.1%    

อันดับที่ 1 โตโยต้า14,472 คันเพิ่มขึ้น 96.2%ส่วนแบ่งตลาด 43.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,564 คันลดลง 18.2%ส่วนแบ่งตลาด 37.9%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด2,721 คันเพิ่มขึ้น 57.6%ส่วนแบ่งตลาด 8.2%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 3,811 คัน
โตโยต้า 1,768 คัน,  อีซูซุ 1,142 คัน,  มิตซูบิชิ 453 คัน,  ฟอร์ด 391 คัน,  นิสสัน 57 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 29,358 คัน เพิ่มขึ้น 10.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า12,704 คันเพิ่มขึ้น 107.8%ส่วนแบ่งตลาด 43.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ11,422 คันลดลง 23.2%ส่วนแบ่งตลาด 38.9%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด2,330 คันเพิ่มขึ้น 64.8%ส่วนแบ่งตลาด 7.9%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

1.   ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 373,191 คัน เพิ่มขึ้น 13.6% 

อันดับที่ 1 โตโยต้า117,185 คันเพิ่มขึ้น 24.4%ส่วนแบ่งตลาด 31.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ93,165 คันเพิ่มขึ้น 22.5%ส่วนแบ่งตลาด 25.0%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า42,715 คันเพิ่มขึ้น 3.4%ส่วนแบ่งตลาด 11.4%

2.  ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 120,351 คัน เพิ่มขึ้น 0.5%

อันดับที่ 1 ฮอนด้า36,586 คันเพิ่มขึ้น 6.0%ส่วนแบ่งตลาด 30.4%
อันดับที่ 2 โตโยต้า29,703 คันลดลง 0.7%ส่วนแบ่งตลาด 24.7%
อันดับที่ 3 นิสสัน11,294 คันลดลง 10.7%ส่วนแบ่งตลาด 9.4%

3.  ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 252,840 คัน เพิ่มขึ้น 21.0%

อันดับที่ 1 อีซูซุ93,165 คันเพิ่มขึ้น 22.5%ส่วนแบ่งตลาด 36.8%
อันดับที่ 2 โตโยต้า87,482 คันเพิ่มขึ้น 36.1%ส่วนแบ่งตลาด 34.6%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด16,296 คันเพิ่มขึ้น 41.5%ส่วนแบ่งตลาด 6.4%

4.  ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 196,934 คัน เพิ่มขึ้น 18.3%

อันดับที่ 1 อีซูซุ85,021 คันเพิ่มขึ้น 20.5%ส่วนแบ่งตลาด 43.2%
อันดับที่ 2 โตโยต้า74,141 คันเพิ่มขึ้น 31.8%ส่วนแบ่งตลาด 37.6%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด16,296 คันเพิ่มขึ้น 41.5%ส่วนแบ่งตลาด 8.3%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน : 27,941 คัน
โตโยต้า 12,308 คัน,  อีซูซุ 9,392 คัน,  มิตซูบิชิ 3,532 คัน,  ฟอร์ด 2,536 คัน,   นิสสัน 173 คัน 

5.   ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 168,993 คัน เพิ่มขึ้น 13.1%

อันดับที่ 1 อีซูซุ75,629 คันเพิ่มขึ้น 11.8%ส่วนแบ่งตลาด 44.8%
อันดับที่ 2 โตโยต้า61,833 คันเพิ่มขึ้น 24.6%ส่วนแบ่งตลาด 36.6%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด13,760 คันเพิ่มขึ้น 46.1%ส่วนแบ่งตลาด 8.1%
NEWSPAPER (TOTAL MARKET SALES BY SEGMENT)
 
TOTAL CAR SALES In Jun
 Jun-21Jun-20Y-O-YShare’21 Acc.’20 Acc.Y-O-YShare
Toyota22,33713,366+67.1%34.4%117,18594,222+24.4%31.4%
Isuzu14,09816,661-15.4%21.7%93,16576,054+22.5%25.0%
Honda7,3395,822+26.1%11.3%42,71541,326+3.4%11.4%
Mitsubishi3,9444,002-1.4%6.1%23,52825,762-8.7%6.3%
Nissan2,2703,523-35.6%3.5%16,02721,502-25.5%4.3%
Mazda3,0052,642+13.7%4.6%18,90815,408+22.7%5.1%
Suzuki1,9552,021-3.3%3.0%10,64511,089-4.0%2.9%
Hino1,216940+29.4%1.9%6,4834,193+54.6%1.7%
Subaru9335+165.7%0.1%1,591539+195.2%0.4%
Mitsu-Fuso000.0%000.0%
Total Japanese makes56,25749,012+14.8%86.6%330,247290,095+13.8%88.5%
 Jun-21Jun-20Y-O-YShare’21 Acc.’20 Acc.Y-O-YShare
Ford2,7231,728+57.6%4.2%16,33011,534+41.6%4.4%
MG2,3742,215+7.2%3.7%14,40310,902+32.1%3.9%
Chevrolet0355-100.0%0.0%05,035-100.0%0.0%
Hyundai137151-9.3%0.2%1,1421,075+6.2%0.3%
TATA115-93.3%0.0%69133-48.1%0.0%
Kia7568+10.3%0.1%971449+116.3%0.3%
Proton000.0%02-100.0%0.0%
Porsche13983+67.5%0.2%769348+121.0%0.2%
Daewoo000.0%07-100.0%0.0%
Peugeot2125-16.0%0.0%210134+56.7%0.1%
Benz000.0%000.0%
B.M.W.000.0%000.0%
Volvo000.0%000.0%
Volkswagen000.0%000.0%
Other makers3,2474,397-26.2%5.0%9,0508,926+1.4%2.4%
Total64,97458,049+11.9%100.0%373,191328,640+13.6%100.0%
PASSENGER CAR SALESIn Jun
 Jun-21Jun-20Y-O-YShare’21 Acc.’20 Acc.Y-O-YShare
Toyota5,4144,802+12.7%24.0%29,70329,926-0.7%24.7%
Honda6,4224,816+33.3%28.5%36,58634,518+6.0%30.4%
Mazda1,8211,400+30.1%8.1%10,89610,605+2.7%9.1%
Nissan1,5551,733-10.3%6.9%11,29412,641-10.7%9.4%
Mitsubishi1,5401,440+6.9%6.8%8,96210,346-13.4%7.4%
Suzuki1,6601,776-6.5%7.4%9,3109,783-4.8%7.7%
Subaru01-100.0%0.0%1221-42.9%0.0%
Total Japanese makes18,41215,968+15.3%81.7%106,763107,840-1.0%88.7%
 Jun-21Jun-20Y-O-YShare’21 Acc.’20 Acc.Y-O-YShare
MG695301+130.9%3.1%2,9062,234+30.1%2.4%
Kia6866+3.0%0.3%948427+122.0%0.8%
Ford22+0.0%0.0%3416+112.5%0.0%
Hyundai000.0%200.0%
Proton000.0%02-100.0%0.0%
Porsche13983+67.5%0.6%769348+121.0%0.6%
Peugeot000.0%000.0%
Benz000.0%000.0%
B.M.W.000.0%000.0%
Volvo000.0%000.0%
Other makers3,2224,384-26.5%14.3%8,9298,885+0.5%7.4%
Total22,53820,804+8.3%100.0%120,351119,752+0.5%100.0%
COMMERCIAL VEHICLE SALES In Jun
 Jun-21Jun-20Y-O-YShare’21 Acc.’20 Acc.Y-O-YShare
Isuzu14,09816,661-15.4%33.2%93,16576,054+22.5%36.8%
Toyota16,9238,564+97.6%39.9%87,48264,296+36.1%34.6%
Ford2,7211,726+57.6%6.4%16,29611,518+41.5%6.4%
Mitsubishi2,4042,562-6.2%5.7%14,56615,416-5.5%5.8%
Honda9171,006-8.8%2.2%6,1296,808-10.0%2.4%
Nissan7151,790-60.1%1.7%4,7338,861-46.6%1.9%
Mazda1,1841,242-4.7%2.8%8,0124,803+66.8%3.2%
Chevrolet0355-100.0%0.0%05,035-100.0%0.0%
MG1,6791,914-12.3%4.0%11,4978,668+32.6%4.5%
Hino1,216940+29.4%2.9%6,4834,193+54.6%2.6%
Hyundai137151-9.3%0.3%1,1401,075+6.0%0.5%
Suzuki295245+20.4%0.7%1,3351,306+2.2%0.5%
TATA115-93.3%0.0%69133-48.1%0.0%
Kia72+250.0%0.0%2322+4.5%0.0%
Peugeot2125-16.0%0.0%210134+56.7%0.1%
Mitsu-Fuso000.0%000.0%
Benz000.0%000.0%
Subaru9334+173.5%0.2%1,579518+204.8%0.6%
Other makers2513+92.3%0.1%12148+152.1%0.0%
Total42,43637,245+13.9%100.0%252,840208,888+21.0%100.0%
ONE-TON PICKUP SALESIn Jun
 Jun-21Jun-20Y-O-YShare’21 Acc.’20 Acc.Y-O-YShare
Toyota14,4727,375+96.2%43.6%74,14156,265+31.8%37.6%
Isuzu12,56415,368-18.2%37.9%85,02170,573+20.5%43.2%
Ford2,7211,726+57.6%8.2%16,29611,518+41.5%8.3%
Mitsubishi2,3862,562-6.9%7.2%14,22415,416-7.7%7.2%
Nissan5851,559-62.5%1.8%3,9107,805-49.9%2.0%
Chevrolet0257-100.0%0.0%02,458-100.0%0.0%
Mazda6758+15.5%0.2%668797-16.2%0.3%
TATA110-90.0%0.0%2298-77.6%0.0%
MG373661-43.6%1.1%2,6521,479+0.0%1.3%
Total33,16929,576+12.1%100.0%196,934166,409+18.3%100.0%
Remark:  PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALESIn Jun
 Jun-21Jun-20Y-O-YShare’21 Acc.’20 Acc.Y-O-YShare
Toyota12,7046,113+107.8%43.3%61,83349,622+24.6%36.6%
Isuzu11,42214,868-23.2%38.9%75,62967,625+11.8%44.8%
Ford2,3301,414+64.8%7.9%13,7609,420+46.1%8.1%
Mitsubishi1,9332,009-3.8%6.6%10,69211,598-7.8%6.3%
Nissan5281,222-56.8%1.8%3,7376,973-46.4%2.2%
Chevrolet0229-100.0%0.0%01,820-100.0%0.0%
Mazda6758+15.5%0.2%668797-16.2%0.4%
TATA110-90.0%0.0%2298-77.6%0.0%
MG373661-43.6%1.3%2,6521,479+79.3%1.6%
Total29,35826,584+10.4%100.0%168,993149,432+13.1%100.0%
PPV SALES In Jun
 Jun-21Jun-20Y-O-YShare’21 Acc.’20 Acc.Y-O-YShare
Toyota1,7681,262+40.1%46.4%12,3086,643+85.3%44.0%
Isuzu1,142500+128.4%30.0%9,3922,948+218.6%33.6%
Mitsubishi453553-18.1%11.9%3,5323,818-7.5%12.6%
Ford391312+25.3%10.3%2,5362,098+20.9%9.1%
Chevrolet028-100.0%0.0%0638-100.0%0.0%
Nissan57337-83.1%1.5%173832-79.2%0.6%
Total3,8112,992+27.4%100.0%27,94116,977+64.6%100.0%