ส่องเงื่อนไข! รถเก่าแลกรถใหม่ EV โครงการ ‘รถแลกแจกแถม’ จำนวน 1 แสนคัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบของการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (หรือ ศบศ.) เห็นชอบในหลักการ ข้อเสนอโครงการบริหารเศรษฐกิจ ระยะปานกลาง และระยะยาวชุดที่ 2 ที่เสนอโดย คณะอนุกรรมการ วิเคราะห์และเสนอแนะ มาตรการบริหารเศรษฐกิจ และส่งเสริมการลงทุน ในระยะปานกลาง และระยะยาว โดยหนึ่งในมาตรการ ที่ภาครัฐ เตรียมดำเนินการ ก็คือโครงการรถแลกแจกแถม หรือรถเก่าแลกรถใหม่ จำนวน 1 แสนคัน

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ในระหว่างการพิจารณาโครงการนี้ โดยการนำรถเก่า ที่มีอายุการใช้งาน มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป มาเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการลดฝุ่นพิษ หรือ PM 2.5 รวมทั้งกระตุ้นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นการบริหารจัดการซากยานยนต์

ในเบื้องต้น จากการหารือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และค่ายรถยนต์ ได้กำหนดเงื่อนไข รถเก่าแลกรถใหม่ ดังต่อไปนี้

  1. ประชาชนที่นำรถเก่า มากำจัด จะได้รับส่วนลดภาษี ไม่เกิน 1 แสนบาท ซึ่งอยู่ในระหว่างการหารือ กับกระทรวงการคลัง
  2. ค่ายรถยนต์ต่างๆ ให้ส่วนลดในการซื้อรถยนต์ใหม่ 2% และอุดหนุนค่ากำจัดซาก 1% ของราคาขายรถใหม่
  3. รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชน นำรถยนต์เก่า ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป นำมาแลกสิทธิประโยชน์ จากรัฐบบาล
  4. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคัน

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมศบศ. อนุมัติโครงการในหลักการเท่านั้น ซึ่งจะต้องรอการประชุม เพื่อหาข้อสรุปที่แน่นอนต่อไป และคาดว่ารัฐบาล น่าจะมีนโยบายที่ชัดเจนออกมา ในเร็ววันนี้

Leave a Reply