เลื่อนจัดงาน 2020 Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 41

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทางบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์” ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ และความจำเป็นในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพ ของผู้เข้าร่วมงานและทีมงานเป็นสำคัญ ถึงแม้ว่าทางคณะผู้จัดงานฯ จะมีการเตรียมมาตรการการป้องกันที่รัดกุม และเข้มงวดแล้วก็ตาม

แต่เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ของรัฐบาล ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงได้มีมติให้เลื่อนการจัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41” ซึ่งจะมีขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2563 ตามกำหนดการเดิม ไปเป็นวันที่ 20 เมษายน- 3 พฤษภาคม 2563 แต่ล่าสุด บริษัทขอแจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการครั้งใหม่ ไปเป็นวันที่ 18-31 พฤษภาคม 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

วัน V.I.P : วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563

วัน Press Day : วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563

วันสำหรับประชาชนทั่วไป : วันพุธที่ 20 พฤษภาคม- วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 รวมระยะเวลา 12 วัน

สถานที่จัดงาน : อาคารชาเลนเจอร์ 1-3, อิมแพค เมืองทองธานี

Leave a Reply