ยอดขายรถยนต์ 10 อันดับแรกของไทย เดือนสิงหาคม และ 8 เดือนแรกปี 2562 (2019)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์ของประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2562 โดยจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ ในเดือนสิงหาคม มีจำนวนทั้งสิ้น 166,361 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคมปีก่อน 8.21% แบ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งออก 81,549 คัน และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 80,838 คัน

ส่วนจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ ในเดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,403,153 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 1.25% แบ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งออก 723,561 คัน และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 685,652 คัน

ในส่วนของรุ่นรถยนต์ที่ขายดีที่สุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนสิงหาคม และ 8 เดือนแรก ของปี 2562 โดยศูนย์ข้อมูล มาร์คไลน์ส มีดังนี้

ยอดขายรถยนต์ 10 อันดับแรก ประจำเดือนสิงหาคม 2562

อันดับ 1 Toyota Hilux Revo 13,574 คัน เพิ่มขึ้น 0.5% จากปีก่อน
อันดับ 2 Isuzu D-MAX 12,711 คัน เพิ่มขึ้น 3.8% จากปีก่อน
อันดับ 3 Toyota Yaris 6,661 คัน เพิ่มขึ้น 14.6% จากปีก่อน
อันดับ 4 Mazda2 3,830 คัน ลดลง 8.0% จากปีก่อน
อันดับ 5 Ford Ranger 3,648 คัน ลดลง 16.6% จากปีก่อน
อันดับ 6 Mitsubishi Triton 2,868 คัน ลดลง 11.8% จากปีก่อน
อันดับ 7 Honda Civic 2,823 คัน เพิ่มขึ้น 17.3% จากปีก่อน
อันดับ 8 Honda City 2,711 คัน ลดลง 3.8% จากปีก่อน
อันดับ 9 Toyota Fortuner 2,544 คัน เพิ่มขึ้น 5.8% จากปีก่อน
อันดับ 10 Honda Jazz 2,272 คัน ลดลง 2.6% จากปีก่อน

ยอดขายรถยนต์ 10 อันดับแรก ใน 8 เดือนแรกของปี 2562

อันดับ 1 Isuzu D-MAX 112,058 คัน เพิ่มขึ้น 8.7% จากปีก่อน
อันดับ 2 Toyota Hilux Revo 111,067 คัน เพิ่มขึ้น 26.4% จากปีก่อน
อันดับ 3 Toyota Yaris 52,410 คัน เพิ่มขึ้น 12.3% จากปีก่อน
อันดับ 4 Ford Ranger 33,896 คัน ลดลง 12.5% จากปีก่อน
อันดับ 5 Mazda2 32,580 คัน เพิ่มขึ้น 11.5% จากปีก่อน
อันดับ 6 Mitsubishi Triton 25,878 คัน ลดลง 8.6% จากปีก่อน
อันดับ 7 Honda City 25,352 คัน เพิ่มขึ้น 5.2% จากปีก่อน
อันดับ 8 Honda Civic 21,454 คัน เพิ่มขึ้น 8.4% จากปีก่อน
อันดับ 9 Honda Jazz 20,042 คัน เพิ่มขึ้น 5.3% จากปีก่อน
อันดับ 10 Toyota Fortuner 19,382 คัน ลดลง 3.4% จากปีก่อน

จากข้อมูลข้างต้นจะพบ อันดับยอดขายสะสม ใน 8 เดือนแรกของปี จะแตกต่างไปจากอันดับยอดขาย ในเดือนสิงหาคมพอสมควร โดยเฉพาะอันดับ 1 และ 2 ที่ยอดขายสะสม ของ Isuzu D-MAX จะมากกว่า Toyota Hilux Revo ประมาณ 1,000 คัน ซึ่งอันดับยอดขายนี้ อาจจะแตกต่างไปจากข้อมูลของ Toyota Motor ประเทศไทย ที่กำลังจะประกาศออกมา เร็วๆนี้

Leave a Reply