2021 Isuzu D-MAX Reborn

ยอดขายรถยนต์ล่าสุด Isuzu D-MAX ยังนำ Toyota Hilux Revo เตรียมเข้าป้ายคว้าแชมป์ปี 2020

ายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกันยายน 2563 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 77,943 คัน ลดลง 3.5% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 29,245 คัน ลดลง 22.7% รถเพื่อการพาณิชย์ 48,698 คัน เพิ่มขึ้น 13.5%ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 38,196 คัน เพิ่มขึ้น 11.6%

ประเด็นสำคัญ

        ตลาดรถยนต์เดือนกันยายนมีปริมาณการขาย 77,943 คัน ลดลง 3.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 22.7% และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่คลี่คลาย และเห็นได้ว่ายอดขายโดยรวมของเดือนกันยายนปรับตัวดีขึ้น เป็นผลจากการที่รัฐบาลได้ดำเนินการผ่อนคลายให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ประกอบกับภาครัฐฯออกมาตรการเยียวยา และกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆเริ่มกลับมาฟื้นตัว อาทิเช่น ธุรกิจด้านการขนส่ง (Logistic) และการส่งออกสินค้าเกษตร ซึ่งส่งผลในเชิงบวกให้กับตลาดรถยนต์ 

        ส่วนตลาดรถยนต์สะสม 9 เดือน มีปริมาณการขาย 534,765 คัน ลดลง 29.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 38.2% ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 24.2% เป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

        สำหรับเดือนกันยายนนี้ จากการที่ภาครัฐฯ ออกมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และผู้บริโภคให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้เช่นกัน นอกจากนี้ในด้านของตลาดรถยนต์ บรรดาค่ายรถยนต์ต่างพยายามกระตุ้นการตัดสินใจซื้อรถของผู้บริโภค โดยการออกกลยุทธ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิเช่น การจัดกิจกรรมโรดโชว์ตามห้างสรรพสินค้า รวมถึงการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ รุ่นตกแต่งพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจ และสร้างสีสันให้กับตลาดรถยนต์ ส่งผลให้ตลาดรถยนต์ในเดือนกันยายนมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกันยายน 2563

1.     ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 77,943 คัน ลดลง 3.5% 

อันดับที่ 1 โตโยต้า23,757 คัน
ลดลง 3.6%
ส่วนแบ่งตลาด 30.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ
15,438 คัน
เพิ่มขึ้น 44.8%
ส่วนแบ่งตลาด 19.8%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า9,077 คัน
ลดลง 12.4%
ส่วนแบ่งตลาด  11.6%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 29,245 คัน ลดลง 22.7%        

อันดับที่ 1 ฮอนด้า
7,598 คัน
ลดลง 8.4%
ส่วนแบ่งตลาด 26.0%
อันดับที่ 2 โตโยต้า
5,430 คัน
ลดลง 44.0%
ส่วนแบ่งตลาด 18.6%
อันดับที่ 3 นิสสัน2,240 คัน
ลดลง 16.7%ส่วนแบ่งตลาด  7.7%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 48,698 คัน เพิ่มขึ้น 13.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า
18,327 คัน
เพิ่มขึ้น 22.5%
ส่วนแบ่งตลาด 37.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ
15,438 คัน
เพิ่มขึ้น 44.8%
ส่วนแบ่งตลาด 31.7%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ3,124 คัน
ลดลง 22.5%ส่วนแบ่งตลาด  6.4%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)  ปริมาณการขาย 38,196 คัน เพิ่มขึ้น 11.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า
15,332 คัน
เพิ่มขึ้น 13.9%
ส่วนแบ่งตลาด 40.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ
14,143 คัน
เพิ่มขึ้น 51.4%
ส่วนแบ่งตลาด 37.0%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ
3,124 คัน
ลดลง 22.5%ส่วนแบ่งตลาด 8.2%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 3,903 คัน
 โตโยต้า 2,147 คัน- มิตซูบิชิ 959 คัน – ฟอร์ด 514 – คัน- อีซูซุ 268 คัน – เชฟโรเลต 14 คัน – นิสสัน 1 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 34,293 คัน เพิ่มขึ้น 15.7%

อันดับที่ 1 อีซูซุ
13,875 คัน
เพิ่มขึ้น 59.7%
ส่วนแบ่งตลาด 40.5%
อันดับที่ 2 โตโยต้า
13,185 คันเพิ่มขึ้น 13.0%
ส่วนแบ่งตลาด 38.4%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด
2,331 คัน
ลดลง 24.5%ส่วนแบ่งตลาด 6.8%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – กันยายน 2563

1.  ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 534,765 คัน ลดลง 29.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า
157,131 คัน
ลดลง 36.9%ส่วนแบ่งตลาด 29.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ123,526 คัน
ลดลง 1.9%
ส่วนแบ่งตลาด 23.1%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า
65,047 คัน
ลดลง 33.4%ส่วนแบ่งตลาด 12.2%

2.  ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 188,761 คัน ลดลง 38.2%           

อันดับที่ 1 ฮอนด้า
54,432 คัน
ลดลง 27.2%
ส่วนแบ่งตลาด 28.8%
อันดับที่ 2 โตโยต้า
45,676 คัน
ลดลง 48.5%
ส่วนแบ่งตลาด 24.2%
อันดับที่ 3 นิสสัน
19,349 คัน
ลดลง 30.6%
ส่วนแบ่งตลาด 10.3%

3.  ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 346,004 คัน ลดลง 24.2%

อันดับที่ 1 อีซูซุ
123,526 คัน
ลดลง 1.9%
ส่วนแบ่งตลาด 35.7%
อันดับที่ 2 โตโยต้า
111,455 คัน
ลดลง 30.5%
ส่วนแบ่งตลาด 32.2%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ
24,829 คัน
ลดลง 33.4%
ส่วนแบ่งตลาด 7.2%

4.  ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 274,347 คัน ลดลง 25.8%

อันดับที่ 1 อีซูซุ
114,313  คัน
ลดลง 0.2%
ส่วนแบ่งตลาด 41.7%
อันดับที่ 2 โตโยต้า
95,585 คัน
ลดลง 33.3%
ส่วนแบ่งตลาด 34.8%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ
24,829 คัน
ลดลง 33.4%ส่วนแบ่งตลาด 9.1%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 27,619 คัน
โตโยต้า 11,484 คัน – มิตซูบิชิ 6,570 คัน – อีซูซุ 4,155 คัน – ฟอร์ด 3,570 คัน – นิสสัน 1,174 คัน –เชฟโรเลต 666 คัน

5.  ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 246,728 คัน ลดลง 23.6%

อันดับที่ 1 อีซูซุ
110,158 คัน
เพิ่มขึ้น 2.9%
ส่วนแบ่งตลาด 44.6%
อันดับที่ 2 โตโยต้า
84,101 คัน
ลดลง 31.5%
ส่วนแบ่งตลาด 34.1%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ
18,259 คัน
ลดลง 32.2%ส่วนแบ่งตลาด 7.4%

ยอดขายรถกระบะ Pure Pickup เดือนกันยายน และยอดรวม 9 เดือนแรกของปี 2563 มีดังนี้

PURE PICKUP SALES      
 Sep-20Sep-19Y-O-YShare’20 Acc.’19 Acc.Y-O-YShare
Isuzu13,8758,687+59.7%40.5%110,158107,073+2.9%44.6%
Ford2,3313,089-24.5%6.8%15,73133,323-52.8%6.4%
Toyota13,18511,666+13.0%38.4%84,101122,810-31.5%34.1%
Mitsubishi2,1652,709-20.1%6.3%18,25926,914-32.2%7.4%
Nissan8742,081-58.0%2.5%10,45818,883-44.6%4.2%
Chevrolet314742-57.7%0.9%2,5308,648-70.7%1.0%
Mazda786524+50.0%2.3%1,7544,618-62.0%0.7%
TATA1241-70.7%0.0%128343-62.7%0.1%
MG75196+682.3%2.2%3,609121+2882.6%1.5%
CP FOTON000.0%039-100.0%0.0%
Total34,29329,635+15.7%97.8%246,728322,772-23.6%100.0%

Leave a Reply